ข่าวสารทั่วไป

 

คะแนนสอบ NT ปี 2558

ระดับชั้น ม.1 ดาว์นโหลด  
ระดับชั้น ม.2 ดาว์นโหลด  
     

งานวัดและประเมินผล

แบบรายงานผลการเรียน ดาว์นโหลด1  
  ดาว์นโหลด2  
     
คะแนนสอบโอเน็ต ปี 2559    
ม.3 ดาว์นโหลด(ZIP) ลิงค์
ม.6 ดาว์นโหลด(ZIP) ลิงค์