• ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บรรณรักษ์
  ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่บรรณรักษ์

 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้าสามัคคี
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้าสามัคคี
 • สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
  สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บรรณรักษ์
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บรรณรักษ์

 • ผลการเรียน
  ผลการเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานวิชาการ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

แจ้งผลการเรียนออนไลน์

ที่เว็บไซต์โรงเรียน

1. www.sanpayang.ac.th

2. เมนู โรงเรียน->ดูผลการเรียน(นักเรียน)

3. คลิกเลือก SGS(สำหรับนักเรียน)1 หรือ SGS(สำหรับนักเรียน)2

03
4. กรอกชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่าน ดังนี้

ชื่อ ให้กรอก หมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น นักเรียนเลขประจำตัว 9999 ให้กรอก 09999 โดยการเติม 0 ข้างหน้าให้ครบ 5 หลักครับ

 รหัสผ่าน ให้กรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

02

4.นักเรียนสามารถดูข้อมูลของนักเรียนได้ตามเมนู ด้านบนทั้งหมด

นักเรียนสามารถพิมพ์เอกสารเพื่อขอใช้บริการต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. พิมพ์คำร้องสอบแก้ตัว

2. พิมพ์คำร้องขอใบรับรอง (เป็นนักเรียน) ปพ.7

3. พิมพ์คำร้องขอผลการเรียน (ปพ.1)