• รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์
    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์

    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์

  • สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
    สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
  • ผลการเรียน
    ผลการเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานวิชาการ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

แจ้งผลการเรียนออนไลน์

ที่เว็บไซต์โรงเรียน

1. www.sanpayang.ac.th

2. เมนู โรงเรียน->ดูผลการเรียน(นักเรียน)

3. คลิกเลือก SGS(สำหรับนักเรียน)1 หรือ SGS(สำหรับนักเรียน)2

03
4. กรอกชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่าน ดังนี้

ชื่อ ให้กรอก หมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น นักเรียนเลขประจำตัว 9999 ให้กรอก 09999 โดยการเติม 0 ข้างหน้าให้ครบ 5 หลักครับ

 รหัสผ่าน ให้กรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

02

4.นักเรียนสามารถดูข้อมูลของนักเรียนได้ตามเมนู ด้านบนทั้งหมด

นักเรียนสามารถพิมพ์เอกสารเพื่อขอใช้บริการต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. พิมพ์คำร้องสอบแก้ตัว

2. พิมพ์คำร้องขอใบรับรอง (เป็นนักเรียน) ปพ.7

3. พิมพ์คำร้องขอผลการเรียน (ปพ.1)