• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้าสามัคคี
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้าสามัคคี
 • สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
  สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บรรณรักษ์
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บรรณรักษ์

 • ผลการเรียน
  ผลการเรียน

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษ

 

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura