• รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์
    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์

    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์

  • สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
    สวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
  • ผลการเรียน
    ผลการเรียน

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษ

 

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura