คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

ศิษย์เก่าโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมทุกรุ่นผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนดนตรี

ทอดถวาย ณ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วัน พุธ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.

 S 7287587232611

S 7287587321741

S 7287587274781

แบบอาคาร

S 7287587145448

S 7287587191516

ภาพอาคาร

S 7287587661389

S 7287587627191

S 7287587591993

S 7287587532091

S 7287587396837