วันพุธ, 12 เมษายน 2560 15:41

ปฏิทินปฏิบัติงาน มีนาคม - พฤษภาคม 2560 (นักเรียน)

Written by
Rate this item
(0 votes)

ปฏิทินปฏิบัติงาน มีนาคม - พฤษภาคม 2560  (นักเรียน)

 

 

วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ
7 พ.ค.60 -  นักเรียนบ้านพัก เข้าบ้านพัก  ครูบ้านพัก
8 พ.ค.60 - คณะครูเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมค่ายฯ กรรมการตามคำสั่ง
9 พ.ค.60 คณะครูเข้าร่วมประชุม โรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับ สพม.34  กรรมการตามคำสั่ง
10-11 พ.ค.60 -  นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าค่าย”คุณธรรมนำชีวิต” กรรมการตามคำสั่ง
12-13 พ.ค.60 - นักเรียนทุกระดับชั้น  เข้าค่าย "สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม" กรรมการตามคำสั่ง
  - นักเรียนรับตารางเรียน รับสมุด หนังสือเรียน ทำกิจกรรม 5 ส. ห้องเรียน ครูที่ปรึกษา
(จ)15 พ.ค. 60 - เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2560  ทุกระดับชั้น  
19 พ.ค. 60 - ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน และชำระเงินค่าใช้จ่าย กรรมการตามคำสั่ง

 

หมายเหตุ

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมการเข้าค่าย

1.  ค่ายคุณธรรมนำชีวิต 

     -  เริ่มรายงานตัวเข้าค่าย วันที่ 10 พ.ค.60 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.-08.00 น.  

        และออกค่าย วันที่ 11 พ.ค.60  เวลา 16.30 น.

     -  ลักษณะการเข้าค่ายนอน  1 คืน 2 วัน

     -  นักเรียนเตรียมสัมภาระที่จำเป็น ในกิจวัตรประจำวัน เช่น  ขันน้ำ สบู่ ยาสีฟัน ยาประจำตัว

     -  การแต่งกาย เสื้อสีขาว และกางเกงสีดำหรือกรมท่า ตลอดการเข้าค่าย

2.  ค่าย”สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม”

     -  ลักษณะการเข้าค่าย ไป-กลับ   

 

     -  การแต่งกายด้วยชุดพละ ส่วนนักเรียน  ม.1และม.4 ชุดพละโรงเรียนเดิม

ปฏิทินปฏิบัติงาน มีนาคม - พฤษภาคม 2560  (นักเรียน)

 

วัน เดือน ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

7 พ.ค.60

-  นักเรียนบ้านพัก เข้าบ้านพัก

ครูบ้านพัก

8 พ.ค.60

- คณะครูเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมค่ายฯ

กรรมการตามคำสั่ง

9 พ.ค.60

  คณะครูเข้าร่วมประชุม โรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับ สพม.34

กรรมการตามคำสั่ง

10-11 พ.ค.60

-  นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าค่าย”คุณธรรมนำชีวิต”

กรรมการตามคำสั่ง

12-13 พ.ค.60

- นักเรียนทุกระดับชั้น  เข้าค่าย "สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม"

กรรมการตามคำสั่ง

- นักเรียนรับตารางเรียน รับสมุด หนังสือเรียน ทำกิจกรรม 5 ส. ห้องเรียน

ครูที่ปรึกษา

(จ)15 พ.ค. 60

- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2560  ทุกระดับชั้น

19 พ.ค. 60

- ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน และชำระเงินค่าใช้จ่าย

กรรมการตามคำสั่ง

หมายเหตุ

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมการเข้าค่าย

1.  ค่ายคุณธรรมนำชีวิต 

     -  เริ่มรายงานตัวเข้าค่าย วันที่ 10 พ.ค.60 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.-08.00 น.  

        และออกค่าย วันที่ 11 พ.ค.60  เวลา 16.30 น.

     -  ลักษณะการเข้าค่ายนอน  1 คืน 2 วัน

     -  นักเรียนเตรียมสัมภาระที่จำเป็น ในกิจวัตรประจำวัน เช่น  ขันน้ำ สบู่ ยาสีฟัน ยาประจำตัว

     -  การแต่งกาย เสื้อสีขาว และกางเกงสีดำหรือกรมท่า ตลอดการเข้าค่าย

2.  ค่าย”สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม”

     -  ลักษณะการเข้าค่าย ไป-กลับ   

     -  การแต่งกายด้วยชุดพละ ส่วนนักเรียน  ม.1และม.4 ชุดพละโรงเรียนเดิม

Read 1868 times Last modified on วันพุธ, 12 เมษายน 2560 15:41

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.