โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม - vicharkan
vicharkan

vicharkan (4)

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม นำโดย ผอ.ดวงใจ ญาณโรจน์ นำคณะครูร่วมงานพิธีสระเกล้าดำหัว

ผู้บริหารอาวุโส วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ภาพทั้งหมด

ปฏิทินปฏิบัติงาน มีนาคม - พฤษภาคม 2560  (นักเรียน)