โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม - vicharkan
vicharkan

vicharkan (6)

ประกาศโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 - 19 กรกฏาคม 2560

ขยายเวลาครับสมัคร เป็น 20-31 กรกฎาคม 2560

สัมภาษณ์และทดลองสอน วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ประกาศผล วันที่ 2 สิงหาคม 2560

เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

รายละเอียดเพิ่ม

  1. ประกาศโรงเรียน
  2. แบบฟอร์มการสมัคร

 

สอบถามข้อมูล

ทางโทรศัพท์ 053-374124 เวลา 08.30-16.30 น. เท่านั้น

คำชี้แจง ให้นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 ทำการกรอกข้อมูลภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 นี้นะครับ

คลิ๊ก กรอกข้อมูล 

หรือใช้ Line ส่งโค้ด

QRcode2017

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม นำโดย ผอ.ดวงใจ ญาณโรจน์ นำคณะครูร่วมงานพิธีสระเกล้าดำหัว

ผู้บริหารอาวุโส วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ภาพทั้งหมด

ปฏิทินปฏิบัติงาน มีนาคม - พฤษภาคม 2560  (นักเรียน)