โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม - Pratchya Ka-in
Pratchya Ka-in

Pratchya Ka-in

คำชี้แจง ให้นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 ทำการกรอกข้อมูลภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 นี้นะครับ

คลิ๊ก กรอกข้อมูล 

หรือใช้ Line ส่งโค้ด

QRcode2017

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม นำโดย ผอ.ดวงใจ ญาณโรจน์ นำคณะครูร่วมงานพิธีสระเกล้าดำหัว

ผู้บริหารอาวุโส วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ภาพทั้งหมด