โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม - Pratchya Ka-in
Pratchya Ka-in

Pratchya Ka-in

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม นำโดย ผอ.ดวงใจ ญาณโรจน์ นำคณะครูร่วมงานพิธีสระเกล้าดำหัว

ผู้บริหารอาวุโส วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ภาพทั้งหมด